پیامبران الهی

  • دسته: مذهبی
  • نسخه: v1.0
  • حجم: 6.99مگابایت
  • دریافت
  • قیمت: 1,000 تومان
  • تعداد نصب : کمتر از ۱۰۰
توضیحات
به نام خدا برنامه ای درباره ی داستان زندگی و رسالت پیامبرانی که در قرآن کریم نامی از آن ها برده شده که از نظر تعداد 25 پیامبر میباشد در مورد داستان زندگی هر پیامبر تا حد امکان از روایات و آیات هم استفاده و اشاره شده است امیدورام استفاده کرده و لذت ببرید