کالیبره هوشمند

  • دریافت
  • قیمت: 5,000 تومان
  • تعداد نصب : کمتر از ۱۰۰
توضیحات
کاليبره هوشمند هنگامی که شارژ باتری به سرعت تخلیه می شود و به عبارت دیگر،دستگاه شما مدت زمان بسيار کمی روشن می ماند،پیش از فکر کردن به عملیات کاليبره باید از سلامت باتری مطمئن شوید.چنانچه باتری دستگاه شما از نظر سخت افزاری دچار اشکال باشد،مطمئنا روش های نرم افزاری نمی تواند مشکل را رفع کند و کاليبره کردن بی معناست. بنابراین پیش از هر چيز اگر باتری دستگاه شما قابل جدا کردن است،آن را جدا و ظاهر آن را با دقت بررسی کنيد. در بسیاری موارد خرابی باتری با مشکلات ظاهری اعم از برآمدگی و تورم،سوراخ شدن یا نشتی همراه است. همچنین این برنامه دارای قسمت اسکن جداگانه برنامه های نصب شده بر روی گوشی میباشد