بلوغ نوجوانی

  • دریافت
  • قیمت: 500 تومان
  • تعداد نصب : کمتر از ۱۰۰
توضیحات
به نام خدا برنامه ای است که دارای چهار بخش که از نوجوانی و بلوغ برایتان توضیح میده توصیه میشود پدر مادر ها این برنامه را مطالعه کنند تا بتوانند به مشکلات فرزندانشان پاسخگو باشند و منابع کتاب گرفته شده از آیات شریفه قرآن و دیگر احادیث باتشکر از انتخاب شما در آخر نظر فراموش نشود.

از این توسعه دهنده