Splash Cars

  • دریافت
  • قیمت: رایگان
  • تعداد نصب : کمتر از ۱۰۰
توضیحات
بازی Splash Cars یک بازی مسابقه ای و اتومبیل رانی است که توسط کمپانی بازی سازی Craneballs برای گوشی ها و تبلت های اندرویدی طراحی و عرضه شده است و در اختیار کاربران قرار گرفته است.این بازی در زمانی رخ می دهد که جهان از رنگ ها تهی شده است و تمام شهر شما را رنگ خاکستری فرا گرفته است و شما باید با استفاده از ماشین رنگ پاش خود دنیای رنگی را دوباره به شهر خود بازگردانید. اما موانعی نیز در این راه مقابل شما قرار دارد.یکی از این موانع پلیس های شهر هستند که با هر بی قانونی و اختلال در نظم شهر به شدت مبارزه می کنند و دائم در تعقیب شما خواهند بود.دومین مورد هم بنزین ماشین شماست که برای جلوگیری از تمام شدنش باید به پمپ بنزین های سطح شهر رفته و سوخت گیری انجام دهید.این بازی دارای مراحل بسیاری است که عبور از هر مرحله و به دست آوردن یک حد نصاب امتیاز کلید ورود به مرحله بعدی است.همچنین با استفاده از امتیازات جمع آوری شده می توانید ماشین های جدید را خریداری کنید. ویژگی ها: وجود ماشین های مختلف وجود موانع مختلف در مسیر مانند پلیس های شهر مراحل متعدد و متنوع امکان باز کردن مراحل جدیدتر