Intelligent Weather

  • دریافت
  • قیمت: رایگان
  • تعداد نصب : کمتر از ۱۰۰
توضیحات
Intelligent Weather نام يكي از بهترين نرم افزار هاي هواشناسي است كه توسط يك شركته معروف به نام Jukka Harju Consulting ساخته و به صورت رايگان در اختيار كاربران اندرويدي قرار داده است.شما با استفاده از اين نرم افزار مي توانيد به وضعيت آب و هواي شهرها و كشور ها دسترسي داشته باشيد. در اين نرم افزار حتي شما مي توانيد ببينيد كه امروز يا فردا دماي هواي چقدر است.البته شما با استفاده از اين برنامه مي توانيد به صورت نموداري تغييرات وضعيت آب هوايي را در گوشيتان مشاهده كنيد.تنها چيزي كه اين برنامه لازم دارد اينترنت بوده كه شما بايستي به آن دسترسي داشته باشيد تا بتوانيد از كارايي هاي اين نرم افزار استفاده كنيد. ويژگي ها: نمايش تغييرات آب و هواي نمايش وضعيت آب و هواي چند روزه نمايش آب و هواي شهرها و كشورها نمايش وضعيت آب و هوا به صورت درجه اي