Hologram 3D Simulator Prank

توضیحات
Hologram 3D Simulator Prank یک برنامه شبیه سازی هولوگرام می باشد.در این برنامه تعداد زیادی از هولوگرام های شبیه سازی شده موجود می باشند.شما می توانید به صورت شخصی برای خود هولوگرام تهیه کرده و یا اینکه از هولوگرام های پیشفرض برنامه استفاده کنید.علاوه بر این می توانید به عنوان یک بازی برای مطابقت هولوگرام ها استفاده کنید. ویژگی های کلیدی برنامه : دارای انواع مختلف هولوگرام ها توانایی ساخت هولوگرام شخصی