The Maze Runner

توضیحات
ای بازی با گرافیک عالی در سبک دویدن ساخته شده است ، که شما باید در راهرو های تو در تو و پیچیده شروع به دویدن کنید. داستان این بازی از روی فیلم و کتابی با همین نام ساخته شده است که در آن چند تا نوجوان به منطقه ای انتقال پیدا میکنند که در آنجا زندانی میشوند که این مکان از راهروهای تو در تو ساخته شده است که بیرون امدن از این مکان تقریبا غیر ممکن است. شما در این بازی باید برای آزادی کمک کنید پس خودتان را آماده کنید برای عبور از سنگ ها چاله ها و موانعی که سر راهتان قرار میگیرد و محیطی که اطرافش را دیوار های عظیم در برگرفته است و در ورودی اش چند وقت یکبار باز می شود و موانع دیگر که شما باید با مهارت خود از آن ها بگذرید. ویژگی ها: کنترل شخصیت اصلی بازی قابلیت دویدن و پریدن جمعاوری سکه گرافیک عالی