حریم شخصی

حریم شخصی کاربرانمان برای ما از اهمیت بسیار بالای برخوردار است.

اطلاعات شخصی که شما به هنگام ثبت نام به ما میدهید ایمیل و یا شماره موبایلتان است ، شماره موبایل و ایمیل شما به صورت محرمانه پیش ما محفوظ می ماند و از آنها فقط جهت ارسال خبرنامه ی گیگ به خودتان استفاده می شود تا از آخرین اخبار و تغییرات گیگ آشنا شوید.

در نظر داشته باشید ما اطلاعات اختصاصی دستگاه شما مانند نسخه سیستم عامل، مدل و برند دستگاه  شماراجمع آوری می کنیم تا از آن برای کمک به شما و برنامه نویسان برای نوشتن برنامه هایی برای گوشی شما استفاده شود.

این اطلاعات تنها جهت آمارگیری استفاده میشود وقتی شما از امکانات مارکت گیگ استفاده می نمایید این اطلاعات برای ما ارسال میشود و ما به کمک این اطلاعات می توانیم خدمات بهتر و بهینه ای در اختیار شما قرار دهیم.